Stifter

Chainable Consulting ønsker at hjælpe med, at øge og styrke sammenhængen i virksomheders værdikæde, deraf navnet Chainable.

Firmaet er en videreudvikling af firmaet Resiliens og er stiftet af Nanna Paludan Feld, der har 25 års kommerciel erfaring fra chefjob med ansvar for ledelse af supply chain, indkøb og logistik. Nanna har hands-on erfaring med alle operationelle processer i værdikæden med dokumenteret resultat, fra produktion, grossist - og servicevirksomheder.

Vision

Chainable Consulting bidrager til, at de tre bundlinjer for mennesker, klima og økonomi løbende forbedres og kommer i balance, samtidig med at samfundsøkonomien styrkes og livskvaliteten for det enkelte menneske øges.

Mission

Chainable Consulting styrker virksomheder og organisationer i at påtage sig ansvaret for økonomisk balance mellem det enkelte menneske i samfundet, klima og økonomi. Dette sker ved at skabe overblik og sammenhæng i den komplette værdikæde ud fra tankegangen om, hvad der skaber ægte værdi for slutkunden.

Samtidig med at det enkelte menneske får øget livskvalitet med et meningsfyldt job eller en frivillig samfundsopgave, opnår virksomhederne en økonomisk og markedsmæssig konkurrencefordel, når den gode historie markedsføres.

Missionen er at opnå triplewin, så alle får glæde af forbedringerne, der er resultatet af Chainables ydelser.

Den tredobbelte bundlinje (TBL)

Etik og moral samt samfundsansvar er i dag langt vigtigere for virksomhederne end det har været tidligere. Virksomheder skal fortsat være omkostningseffektive og tjene penge, men forbrugerne forventer, med rette, at det sker på en ansvarlig måde som tager hensyn til forbrug af knappe ressourcer, medarbejdernes trivsel samt sociale rettigheder.

Teorien om Triple Bottom Line (TBL) er defineret i 1997 af John Elkington og benævnes på dansk ”Den tredobbelte bundlinje”. Teorien indebærer en samtidig afvejning af økonomisk indtjening, miljømæssig bæredygtighed samt social retfærdighed.

SDGs - FN's 17 Verdensmål

Verdensmålene omtales generelt som SDGs, hvilket er en forkortelse for Sustainable Development Goals. De 17 verdensmål er opbygget holistisk og helhedstænkende, således at den tredobbelte bundlinje optimeres på verdensplan for alle levende væsener, klima og vores økonomi.

CSR (Corporate Social Responsibility)

Omtales også som samfundsansvar, social ansvarlighed samt bæredygtige socialøkonomiske virksomheder. Det handler om, at virksomheder udviser ansvarlighed i forhold til det omgivende samfund i den måde de driver forretning på, således at de negative påvirkninger minimeres og modsat maksimerer positiv værdi for mennesker, miljø og økonomi. Det er den tredobbelte bundlinje i praksis.

Virksomheden viser samfundsansvar og skaber værdi for både virksomhed og samfund ved i dialog med sine interessenter at håndtere sociale, miljømæssige og økonomiske udfordringer i overensstemmelse med internationalt anerkendte principper.

Rådet for Samfundsansvar, definition.

Supply chain management

Hos Chainable tages udgangspunkt i virksomhedens værdikæde og hermed understøtter vi, at virksomheden opnår den højst mulige profit på alle tre bundlinjer. Dette ses i lyset af både CSR og TBL begreberne samt en helhedstankegang, der understøtter FNs verdensmål og i sidste ende skaber flere tilfredse slutkunder.

Løsningerne tilpasses virksomhedens ressourcer og kapaciteter, således at de tilstedeværende ressourcer udnyttes optimalt og de muligheder, der er i markedet kommer virksomheden til gode. Dette er i bund og grund indbegrebet af strategisk supply chain management.

Don’t confuse having a career with having a life.
Hillary Clinton

Hvad siger kunderne ?

Nis Gjendal
Nis Gjendal
Vice President, Projects & Business Intelligence, Nilfisk

Nanna contributed heavily to the accomplishment and impact of project Clarity through a combination of being an effective ‘pit bull’ project manager, and at the same time being part of creating a high performing team by adjusting the style to various team members. Nanna helped Nilfisk execute the project to reduce the product portfolio with more than 40%. The project achieved the target within time and budget which was quite an accomplishment done through effective project management in a big cross-functional team. Nanna applied various methods and communication styles which helped the team to reach the targets within time. On the personal side, Nanna has a positive and smiling attitude combined with a high drive and ‘can-do’ attitude which is needed in projects like this. All in all, I would certainly consider her again for effective execution of complex and cross-functional projects.


Carsten Damgaard
Shi Peng
Sourcing & Supply Chain | Six Sigma Black Belt | Project Management
PMP | OpEx & Business Process Improvement

Nanna did a wonderful work of driving the process and I am proud of her being in the team. It was impressing to experience the execution of Nilfisk strategy with such a powerful result.


Carsten Damgaard
Brian Simmons
Product Manager at Nilfisk-Advance

Nanna was hired by Nilfisk to perform a very important yearlong project for Nilfisk, that was not easy or to be taken lightly. Many at Nilfisk said it could not be done. At least not on time and not on the budget we had. With Nanna's deep understanding of supply chain management, supplier relationships, leadership and communications skills we were to achieve an unbelievable outcome that will benefit our company for years to come. Her ability to organize and direct the project and foster communication with the various departments was key to the success of the project. I was very impressed with her ability to understand our large and globally complex company in such a short amount of time and right from the beginning start making a positive impact to our bottom line. I would be certain Nilfisk would not be in the place we are today without her leadership and guidance. Very smart, very determined, very insightful. And a really nice person. Hard to find someone will all these attributes. Would definitely hire her again.


Carsten Damgaard
Carsten Damgaard
Chief Research and Development Officer, M.Sc., M.LI., IPMA B,
Dansk Brandteknisk Institut (DBI)

Nanna har stor praktisk og teoretisk viden om supply chain management. Hun er udadvendt og handlingsorienteret. Og så kan hun udarbejde en strategi og handlingsplan, som kan omsættes i praksis.


Jan Andersen
Jan Andersen
Global sales director, Evomove A/S

Nanna implementerede brugen af standardiserede salgs- og indkøbsmetoder for at mindske vores fejlprocent og forbedre leveringsgraden, hvilket gjorde, at vi fik langt bedre overblik over, hvad vi var gode til og hvor vi skulle sætte mere fokuseret ind. Rapportering af nøgletal v.h.a. statistikker i Excel gik som en leg for Nanna, men det var et stort plus for mig som direktør, at få ugentlige rapporter, der var lynhurtige at overskue. Her ud over fremtryllede hun også langt bedre kalkulationer og statistikker. Vores kunder fik stor glæde af punktlig opfølgning på leverancerne.


Danny Hansen
Danny Hansen
Project Manager/CAD Manager,
dnp denmark as

Hun er præcis og grundig og altid forberedt til mindste detalje, hvilket var en drøm, når jeg skulle gennemfører projekter på dnp. Hendes humør og gåpåmod var altid med til at løfte til tider svære opgaver. Om opgaven er lille eller stor gør ingen forskel i Nannas univers, de bliver alle set på med stor professionalisme og frem for alt gennemført og afleveret til tiden, intet er overladt til tilfældigheder. Nanna er i mine øjne yderste kompetent/dedikeret til sit job, og er det man kalder en ildsjæl.


Peter Nyfelt Franklen
Peter Nyfelt Franklen
R&D Manager, MOCON Europe A/S

I had the pleasure to work together with Nanna through a very difficult time in the history of Dansensor where a lot of basis functionalities needed to be established. Among other things she participated in product development projects to secure components availability, good pricing etc.