Hands on er nødvendigt

At skabe overblik over den komplette forsyningskæde fra behovet i markedet til det endelige produkt eller ydelse leveres hos slutkunden er en kompleks opgave.

Det kræver overblik og erfaring samt kompetent projektledelse at virkeliggøre den løsning, der passer til netop jeres behov.

Chainable Consulting har erfaring med at skabe fremskridt for virksomhederne og vende røde tal til sorte. Vi har flere samarbejdspartnere, der kan trækkes på, såfremt det vurderes, der er brug for hjælp fra andre specialister. Du skal dog blot samarbejde med én partner, Chainable Consulting, så sørger vi for resten.

Nedenstående er eksempler på gennemførte projekter:

 • Kostpris reduktion ud fra totalomkostningsbetragtning, således at virksomhedens samlede omkostninger på en komplet ydelse eller produkt blev mærkbart sænket samtidig med et løft i kvaliteten.
 • Fragtomkostninger reduceret mærkbart både ved bedre logistik, planlægning samt genforhandling af aftalevilkår.
 • Antallet af leverandørreklamationer er mere end halveret og fejlprocent per leverandør minimeret. Medarbejdertilfredshed øget grundet færre produktionsstop samt besparelse på ikke værdiskabende aktiviteter.
 • Øget kundetilfredshed, færre kundereklamationer, samt effektiv udnyttelse af produktionen.
Projektmodel

Indledning - hvor gør det mest ondt?

 • Kort gennemgang af jeres virksomhed. Identificering af, hvad der er organisationens udfordringer og mål?
 • Er det mon afkastningsgrad, indtjening, lagerbinding, reklamationer, trivsel eller noget andet, der er vigtigste mål for forbedring?
 • Nøglepersoner identificeres, plan for besøg og interviews samt dialog i de enkelte afdelinger fastlægges.
 • Gennemgang af virkeligheden her og nu.
 • ”What is”-scenarier. Findes der beskrevne processer over arbejdsgange?

Resultat

 • Forventningsafstemning og beslutning. Skal forbedringerne indfries, så fortsætter vi til næste fase.

Foranalyse & Forbedringspotentiale - hvad er værdien af besparelser?

 • Dialog med nøglemedarbejdere samt ”ansatte på gulvet”
 • Observation af hvilke udfordringer der er i hverdagen.
 • Hvordan benyttes ERP-systemet? Understøttes de aktuelle opgaver?
 • Identifikation af utilsigtede hændelser, ikke værdiskabende opgaver samt årsager.
 • Datafangst for beregning af økonomisk gevinst og potentiale.

Resultat

 • Identifikation af problemerne og ukendte problematikker er samtidig identificeret.
 • Foranalyse og rapport over mulige indsatsområder for forbedring samt kvantificering af dette.
 • Overblik over besparelsespotentiale i kroner.

Risikoafdækning - hvordan elimineres forhindringerne?

 • Ud fra foranalysen vælges i samråd med ledelsen hvilke områder, der er need- og nice to have.
 • Strategier, der passer til jeres virksomhed, benyttes.
 • Risikoscenarier og modeller opstilles.
 • Interessentanalyse.
 • Strategi for hvad målet er for hver enkelt område, afstemt med virksomhedens overordnede mission og vision.
 • Er der behov for udarbejdelse af ny virksomhedsstrategi eller underliggende afdelingsstrategi tilføjes dette efter behov.

Resultat

 • Overblik over projekter og prioritering af disse.
 • Hvad skal der handles på her og nu, og hvad kan vente?
 • Hvad er kritisk for firmaets overlevelse?

Handlingsplan -vi bliver klar til "walk the talk"

 • Alle indsatsområder prioriteres og der udarbejdes projektoversigter med ressourceforbrug og nøglepersoner, interessenter samt tidsplan.
 • Forsyningskæden skræddersyes til det enkelte segment og produktkategorier designes med individuelt strategisk supply chain fit, så de matcher kundernes behov.
 • Samlet projektplan udarbejdes, således at der ikke sker dobbeltbooking af nøglepersoner.

Resultat

 • I har nu en klar plan for, hvad vi går i gang med og hvornår samt en forklaring til topledelsen og bestyrelsen om, hvorfor og i hvilken rækkefølge.
 • Der er nu fuldt overblik over hvilke interessenter, der inddrages og de enkelte ved, hvad deres formål er, samt hvad de skal bidrage med og hvornår.

Eksekvering - tiden er til at gå fra tanke til handling

 • Projekter og handlingsplaner gennemføres.
 • Opstilling af KPIér, målbare resultater, balance score board og/eller tilpasning af IT system.
 • Medarbejderne er allerede løbende inddraget i projektet, men nu sikres at øvrige medarbejdere uddannes.
 • Opfølgning samt kontrol af, at de første mål er opnået.
 • Kontrollerende systemer og rapporter implementeres.

Resultat

 • Hverdagen er blevet nemmere. Der tjenes flere penge på kortere tid.
 • Gevinst for medarbejdere, øget trivsel og arbejdsglæde.
 • Gevinst for kunderne, øget service, kvalitet og større tilfredshed, måske endda lavere priser.
 • Gevinst for leverandører, bedre samarbejde, færre konflikter, øget omsætning, tilfredse kunder.
 • Gevinst for virksomheden, færre omkostninger og øget indtjening samt sikring af virksomhedens fortsatte eksistens.

Skal vi sammen finde og plukke de lavthængende frugter ?

Kontakt Chainable Consulting for en uforpligtende samtale om jeres situation.

Kontakt...