I kender jeres organisation bedst, men nye øjne ser nye muligheder.

Måske ved I selv, hvad der virker godt og hvor der er led i værdikæden, som er sårbare eller ineffektive.

Eller måske er I ikke klar over det, fordi ”plejer” huserer i mange organisationer.

Nye øjne fra Chainable Consulting ser anderledes på tingene, stiller undrende spørgsmål og giver input til jeres supply chain management.

Et seks-ugers forløb med Chainables konsulent munder ud i en rapport med konkrete forslag til ændring af forretningsgange og processer, som vil forbedre jeres konkurrencemæssige position.

Det betaler sig altid at udfordre plejer. Med Chainable bliver resultatet en positiv forskel, der kan mærkes på bundlinjen.

Hvordan kan Chainable skabe værdi for jer?

strategi
STRATEGI

Chainable tilsikrer at det strategiske langsigtede partnerskab øges med dine leverandører og kunder. Herved får jeres slutkunder en ”høj service til den rette pris”, ligesom at både I og jeres samarbejdspartnere får reduceret omkostningerne.

MÅLEPUNKTER

Der fokuseres på at implementere værdiskabende og meningsfulde målepunkter. For at kunne "tjekke olien" i jeres workflow, skal I have de nødvendige måleindikatorer. Dette skal gøres, så det giver mening for den enkelte medarbejder uden at belaste med yderligere opgaver.

DATA

Omkostningsreduktioner sker blandt andet ved at have styr på data. Udnyttes jeres IT system optimalt, skal nødvendige oplysninger inddateres, så de kommer på rette tidspunkt. Der kan være understøttende rapporter, som mangler, eller "ukendte" funktioner i systemet, som blot skal udnyttes.

KONTRAKTER

For at få mest muligt for pengene skal I være dygtige forhandlere og reducere leverandørporteføljen. For at leve op til det I lover, skal salgskontrakter afstemmes med indkøbskontrakterne. Chainable kan bidrage til dette grundet 25 års erfaring med strategisk indkøb og kategoristyring for markedsledende virksomheder.

UN 17
DRIVERS

Vi lever i en foranderlig verden, hvor vores hverdag påvirkes af den globale situation. Ved at fokusere på hvilke megatrends og primære behov, der skaber logistisk pull i jeres forretning, kan Chainable hjælpe jer med at øge jeres omsætning og have det rette sortiment.

Ledelse
LEDELSE

Tydelig sammenhæng mellem positivt resultat på bundlinje og forankring fra ledelsen er dokumenteret. Chainable inddrager ledelsen og skaber forståelse for, at en sammenhængende værdikæde først fungerer, når alle in- og output er forventningsafstemt på tværs af afdelinger.

KVALITETSKONTROL

For at tilsikre at den ydelse eller det produkt, der leveres til kunden, er i den lovede kvalitet, skal virksomheden have kontrol over sine processer. De virksomheder, der benytter de nye pragmatiske standarder som Global Compact og Miljømærkning Danmark, har større succes end andre.

Corporate Social Responsibility
CSR

Forretningsmæssige mål skal indfries med en strategisk CSR indsats. Virksomhedens vision om at være en social ansvarlig spiller på markedet skal ikke blot stå på papiret, men udleves i praksis. Chainable har de rette værktøjer til dette og kan ud fra projekt om CSR dokumentere, hvad der virker for andre virksomheder og hermed også vil kunne hjælpe jer.

Nanna Paludan Feld

I en globaliseret verden er det vigtigt at værdikæden, virksomhedens kilerem, er velsmurt for at kunne tilpasse sig en ny og forandret verden hurtigt og effektivt.

Nanna Paludan Feld, indehaver

 

Hvad er værdikæden og supply chain?

Værdikæden er rækken af forretningsgange fra råvaren gennem virksomheden til det færdige produkt hos kunden. Chainable laver serviceeftersyn, ved at identificere svage led i forretningsgangene og hjælper dig med at skabe en rentabel forretning.

Den tredobbelte bundlinje

Det er dog ikke længere nok at være omkostningseffektiv og tjene penge. Det skal også ske på en måde, som tager skyldigt hensyn til forbrug af knappe ressourcer og medarbejdernes trivsel og sociale rettigheder.
Teorien om Triple Bottom Line (TBL) er defineret i 1997 af John Elkington og benævnes på dansk ”Den tredobbelte bundlinje”. Teorien indebærer en samtidig afvejning af økonomisk indtjening, miljømæssig bæredygtighed samt social retfærdighed.
Triple bottom line

Hvordan gør vi det?

  • Med Chainable modellen, gennemgås jeres eksisterende situation. Hvad er jeres mission og mål, skal vi justere disse eller finde en vej til at opfylde dem?
  • Fremgangsmåden er dialog med nøglemedarbejdere samt iagtagelse og analyse af nuværende processer og arbejdsmetoder og dokumentation af dette ved hjælp af Chainable modellen.
  • Chainables konsulent besøger jer ca. 1 gang ugentligt i fem uger, og i den sjette uge gennemgås de identificerede udfordringer med involverede mellemledere. Der udarbejdes til sidst en analyse samt rapport over konkrete indsatsområder for mulige forbedringer, som fremlægges for ledelsen i uge 6. Herefter kan I til- og fravælge ønsket hjælp fra Chainable alt efter, hvad der passer bedst ind i jeres planer. Vi er fleksible og laver skæddersyede løsninger, der passer til jeres virksomhed.
  • Efter foranalysen, udarbejder Chainable handlingsplan, der matcher jeres behov. Her skabes overblikket over den mest hensigtsmæssige rækkefølge at gennemføre forbedringerne. Rapporten hjælper med at gå fra strategi til handling, gennemføre flere projekter med succes, løfte servicegraden, omsætningshastigheden og øge profitten. Det sker selvfølgelig på en social ansvarlig måde, så I fremadrettet brandes som mere ansvarlige leverandører, omkring mennesker og samfund.
    Er der behov for projektledelse i forbindelse med opgradering eller implementering af ERP systemer, CRM, Sharepoint, bidrager Chainable også med dette.

Har du modet til at udfordre "vi plejer" ?

Kontakt Chainable Consulting for en uforpligtende samtale om jeres situation.

Kontakt...